Gremi instaladors Gremi Constructors RIME REA CONSTA RERA


Tot tipus de reparacions d'avaries:

 • Elèctriques
 • D'obra de paleta
 • D'aigua
 • De gas
 • De desguassos
 • De fusteria
 • De ferreria
 • Claraboies
 • Col·lectors generals
 • Instal·lacions d'intercomunicadors
 • Antenes comunitàries
 • Qualsevol altra avaria relacionada amb un edifici
 

Els treballs es realitzen mitjançant bastides tubulars, bastides elèctriques, bastides manuals, i/o cistelles elevadores, sent tot el personal propi- plantilla pròpia-.

Junta Arbitral de Consum de Catalunya

GRUPO SUR GRUPO SUR | C/ MAGALHAES, 16 - 08004 BARCELONA - 93 441 22 22

Servicios Urgentes de Reparaciones S.A., A-58.275.926, C\Magalhaes nº 16

Obras Urgentes Metropolitanas S.L., B-60.0110.79, C\Salvà nº 70 local 2

Emergencias y Servicios S.L., B-59.987.024, C\Salvà nº 72 local 1

Avís Legal

Valid XHTML 1.0 Transitional